V České republice žije mnoho lidí, kteří se v důsledku zdravotního postižení nejsou schopni sami o sebe postarat. Když neexistuje nikdo, kdo by o péči o takovou osobu převzal zodpovědnost, naskytuje se možnost umístění nemohoucí osoby do domova, kde se o zdravotně postižené starají odborníci. Takových domovů je po celém Česku 204.

Tato sociální zařízení se snaží vytvořit domáckou atmosféru a svým přístupem pomáhat klientům, aby se jako doma cítili. Umožňují lidem prožít hodnotný život i s jejich handicapem a využívat jejích schopností, které mají, k aktivitám, jež jejich život obohatí a učiní ho radostnější.
žena s invalidou
Pro koho jsou domovy určeny?

Klienty se stávají lidé s těžkým tělesným postižením, zejména osoby s roztroušenou sklerózou, Huntingtnovou nemocí, lidé po úrazech páteře či hlavy, jejichž nemoc je v pokročilém stádiu a rodina už není schopna se u ně postarat doma. Dále lidé s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou atd.

Pobytu v tomto zařízení předchází podání žádosti o umístění. Na základě vyjádření lékaře o zdravotním stavu postižené osoby a vyplněném dotazníku soběstačnosti, je každé takové osobě sestaven individuální plán a přidělen kvalifikovaný pracovník, který o ni bude pečovat a pomáhat jí vést důstojný život.
potřes rukou
Kvalifikovaný personál

Personál domovů pomáhá postiženým lidem s každodenní hygienou, se stravováním i péčí o sebe. Poskytuje jim výchovnou a vzdělávací osvětu. Ke každému klientovi přistupují individuálně, podle jeho potřeb, zvyků, zájmů apod.

Lidé žijící v těchto domovech se rozhodně nenudí. Domov pro ně připravuje různé kulturní akce, pořádá výlety… Personál klienty doprovází i při návštěvě divadla, obchodního centra a zajišťuje odvoz k lékaři.

Zdravotní péči poskytuje samotný personál dle instrukcí lékaře. Jde o podávání léků, potírání mastí nebo aplikaci injekce. Ze všech hledisek je tedy o klienty řádně postaráno.