Chemický průmysl schoellerallibert.com je jedno z nejrozšířenějších průmyslových odvětví na celé planetě. Na naše životy má chemie obrovský vliv, a to nemáme zrovna na mysli příměsi při výrobě potravin či léčiv, chemické továrny produkují plastické hmoty, syntetická hnojiva, čisticí a desinfekční prostředky a chemikálie pro strojírenskou, stavební, hutní či sklářskou výrobu.

chemický průmysl

Toto odvětví je primárně závislé nejen na vstupních surovinách, mechanismech a výrobních postupech, ale také na skladování a logistice. Suroviny a koncové produkty musíte zkrátka někam umístit nebo je převézt, a to v naprosto bezpečných nádobách, zajištěných proti výbuchu, požáru a dalším nepředvídaným chemickým reakcím. Náročné je to zejména při skladování a transportu tekutin, kde na ně působí i kinetická energie.

skladování a transport chemikálií

Výrobci, kteří se specializují na logistiku v chemickém a petrochemickém průmyslu, musí na trh dodávat spolehlivé přepravní kontejnery, s nimiž se snadno manipuluje, jednoduše se stohují na sebe, jsou robustní, aby zvládly statické a někdy i dynamické zatížení nákladu, a jsou také lehké a skladné.

Tyto kontejnery se vyrábí z plastu, jsou skládací, takže s nimi ušetříte mnoho místa ve skladovém prostoru. Plastická hmota je zdravotně nezávadná a výlisky jsou zpracované tak, aby je bylo možné snadno udržovat v čistotě, a aby s nimi byly logistické operace jednoduché a nepříliš náročné na obsluhu. Při stohování do sebe kontejnery zapadají jako do skládačky, což udržuje celý systém stabilní, nikoli vratký, jak tomu bývá u některých přepravních beden, např. vyrobených ze dřeva.

Plastové kontejnery však nejsou primárně určené pouze pro chemický průmysl, lze je využívat v mnoha oborech, například v potravinářské výrobě, ve farmaceutickém průmyslu, v zemědělství, při výrobě hraček a sportovních potřeb, oděvů, obuvi, domácích potřeb atd.