Zabavit děti je někdy docela problém, ale nechat se je nudit také není tím nejlepším řešením. Pohyb venku, na louce nebo v lese, bychom jim měli dopřát co nejčastěji. Abyste si to užili opravdu všichni, zkuste se zamyslet nad tím, co všechno se dá podnikat a čím vším je možné se zabavit.
Od dětí nemůžete čekat, že si někdy sednou a vydrží tak delší dobu, efekt to bude mít spíše opačný, že budou odmítat chodit ven, protože je to prostě nuda. A tak zkuste společně vymyslet, co všechno z věcí, které máte doma, by se dalo využít.
listnatý les
Míč je u dětí velice oblíbenou hračkou a doma určitě každý nějaký má. Jestli se vám v komoře povalují tenisové míčky, pak s nimi můžete hrát hru podobnou golfu. Kromě tenisáků si připravte něco, kam by se vešly, cílem bude dostat tenisák do nádoby. Stanovte si pravidla této hry, vycházet můžete z těch, která jsou platná při opravdovém golfu. Hru lze ztížit umístěním nádoby tak, aby nebyla na první pohled viditelná.
V lese děti poznají spoustu zajímavých rostlin a drobných živočichů. Můžete tak připravit trasu se stanovišti, kdy na každém bude nutné splnit nějaký úkol.
Dětem se také může líbit hra, ve které stačí říct jedno z písmen abecedy a věc, která tímto písmenem začíná, v přírodě najít. Vše je podmíněno časovým limitem. Obdobou je vyřknutí konkrétní barvy, dítě pak musí označit v časovém limitu vše, co v této barvě najde.
Stopováním se zabaví každý bez ohledu na věk. Jeden dost výrazný bod bude místem, kde  bude schované překvapení. Dotyčný z tohoto místa bude odveden se zakrytýma očima další osobou, ztíženo to bude tím, že může být během toho otočen jiným směrem apod.
kmen stromu
Pokud se vydáte ven na několik hodin, pak se vám bude jistě líbit hra na honěnou. Ten, který bude honěn, bude oblečen do něčeho výrazného a ověnčen nějakými sladkostmi, ti, kterým se podaří ho o ně obrat, je musí odnést mimo vyhrazený prostor, pak teprve mohou pokračovat.
Sami se můžete přesvědčit, že připravit program, který by děti zaujal a bavil je, není nic obtížného ani náročného.