Různá povolání i koníčky vyžadují nejrůznější nástroje a přístroje, aby je bylo možno provozovat. Často jsou poměrně známé, a lidé hned vědí, nebo si mohou snadno domyslet, co si pod tím mají představit. Ovšem jsou i případy, kdy to ani zdaleka tak jednoduché není.

Situaci samozřejmě nepomáhá ani fakt, že se v současnosti čím dál více názvů přebírá z angličtiny. Ta může dělat problém především starší generaci, která se s ní příliš nesetkávala. Avšak někdy i lidé, kteří angličtinu ovládají na úrovni rodilého mluvčího, mají problém určit, o co se vlastně jedná. I když je pravdou, že tento úkol mají jednodušší.

jeden z hudebních přístrojů

Příkladem může být Fulltone OCD v2. Z názvu rozhodně není patrné, k čemu slouží, ačkoliv můžeme při troše přemýšlení odvodit, že to bude mít něco společného s hudbou. A nemýlili bychom se.

Jedná se o typ nástroje zvaný pedál, především podle svého tvaru. Připojuje se k počítači a slouží k upravování hudby, především pak k přidávání nejrůznějších efektů, kterých by jinak bylo velmi těžké dosáhnout.

Využívají jej amatérští i profesionální hudebníci, aby si zajistili, že jejich produkce bude skutečně taková, jaká by měla být. Samozřejmě se můžeme ptát, co se stane, když hrají naživo. Avšak i zde tento pedál slouží, neboť je připojen k příslušným nástrojům či vysílači a lze jej naprogramovat tak, aby v daný okamžik příslušný efekt do melodie vložil.

pohled zblízka na reproduktor

Je pravdou, že takovýchto pomocníků mají muzikanti velkou spoustu. Je to součást toho, co jim umožnuje předvádět na pódiu takové výkony, jaké běžně vídáme, a to prakticky za jakýchkoliv podmínek.

Samozřejmě, částečně se na to lze koukat jako na podvod, ale mějme na paměti, že onu hudbu hrají. Tyto přístroje tam obvykle pouze vloží určité efekty, které ji jen lépe podkreslí či zdůrazní určitou část. A to vše přispívá k dobrému poslechu. A to je pro každého hudebníka to hlavní.