Pyrenejský poloostrov je synonymem pro Španělsko. V jeho západní části však leží ještě jeden stát – Portugalsko. Tato nejzápadnější pevninská výspa Evropy byla jedním z nejlepších odrazových můstků pro novověké mořeplavce. S mořem je tento stát je pevně spjat do dnešní doby.

zámeček na pobřeží

            Historie státu sahá až do 15. století, kdy své území začali rozšiřovat díky objevným plavbám. Nejprve našli námořní cestu do Indie kolem břehů Afriky, čímž mimo jiné dokázali vytvořit monopol na obchod s kořením, které bylo v Evropě tehdy nedostatkovým a velice drahým zbožím. Tím se říše dokázala ekonomicky dostat na nejvyšší úroveň. Zároveň mořeplavci pro Portugalsko objevili Jižní Ameriku a zabrali téměř polovinu jejího území – Brazílii. Postupem času se ale mocenská pozice oslabila a po rozpuštění koloniální soustavy ustoupil kdysi velkolepý stát z hlavního světového dění.
loďky v přístavu

            Hlavním městem země je Lisabon. Město, které je přístavem nejen námořním, ale i říčním. V jeho jižní části totiž do Atlantského oceánu ústí jedna z největších řek poloostrova – řeka Tajo. Město samo nabízí spoustu krásných památek postavených v klasickém jihoevropském (středomořském) stylu. Technickou památkou je například most přes řeku Tajo, který je velmi podobný Golden Gate Bridge v USA.

            Turisté ale spíše vyhledávají klidnější místa. Nejoblíbenější destinací pevninského Portugalska je Algerve – oblast na jihu země. Turisticky exponovaný je i sever v okolí přístavu Porto. Tato oblast je známá především díky pěstování a výrobou skvělého portského vína. To sem táhne statisíce návštěvníků ročně. Záměrně bylo výše zmíněno, že tyto lokality jsou pevninské.

            Zemi totiž patří také souostroví Madeira a Azory v Atlantiku. Tyto poměrně vzdálené části státu jsou nejdůležitější z hlediska cestovního ruchu. Krásné pláže a vysoké hory vznikly díky sopečné činnosti. Místní obyvatelé téměř všichni pracují v hotelích, restauracích či půjčovnách. O cestovatele je zde tak opravdu velmi dobře postaráno.